Voorwaarden

voorwaarden

Door gebruik te maken van deze website ga je automatisch akkoord met de voorwaarden op deze pagina. Wij kunnen deze voorwaarden op ieder moment aanpassen zonder dit van te voren kenbaar te maken. Bezoekers zullen wij niet expliciet op de hoogte brengen van wijzigingen in deze voorwaarden.

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Schrijven blijft mensenwerk, dus ook wij kunnen fouten maken, verkeerde conclusies trekken of verkeerde adviezen geven. Dat doen wij natuurlijk niet met opzet. Wij hebben ook niet de illusie dat de informatie op deze website compleet is. U krijgt de informatie dan ook "zoals het is" aangeboden.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord dat je op geen enkele manier ons aansprakelijk zal stellen voor directe en/of indirecte geleden schade en je geen schadeclaim(s) zal (laten) indienen.

Beslissingen nemen is het maken van keuzes, die kan je het beste nemen door je breed te oriƫnteren. Daarom is het verstandig om beslissingen te baseren op meerdere bronnen. Wanneer je een belangrijke beslissing moet nemen overweeg dan om een experts opdracht te geven je te adviseren. Doordat dit een betaalde opdracht is mag je een goed en onderbouwd advies verwachten en dan is het logisch dat je expert, mocht dit nodig zijn, kan aanspreken op het advies.


Foutje of aanvulling? Gebruik het reactieformulier.
wij gebruiken cookies
dat accepteer ik
meer informatie