Airco FAQ (Frequently Asked Questions)

hoe werkt een airco

Op deze pagina tref je veel gestelde vragen over airco's, ook worden vaktermen, die gebruikt worden in de aircobranche, uitgelegd.

Zuivert een airco ook de lucht?

Dat is afhankelijk van het model airco. De meeste airco's hebben wel een of andere vorm van een luchtfilter voor de verdamper zitten die grote stofdeeltjes uit de lucht filtert. Sommige airco's hebben speciale luchtreinigingselementen waardoor de lucht actief gefilterd wordt tot op zeer kleine deeltjes.

Voert een airco ook schone lucht van buiten aan naar binnen?

Nee, de standaard airco koelt alleen de binnenlucht. In tegenstelling tot een luchtverversing, die lucht van buiten de ruimte in brengt (en meestal ook afvoert) zal de airco de binnenlucht alleen maar "rondpompen". De ruimte dus "luchten" is dus nog steeds noodzakelijk. Sommige fabrikanten bieden airco's die een geïntegreerde luchtverversingseenheid hebben.

BTU

BTU staat voor British Thermal Unit. Het is een eenheid van koelend (of verwarmend) vermogen. Deze term raakt steeds verder in onbruik. De term Watt of gangbaar kiloWatt wordt steeds meer gebruikt om het vermogen van een airco aan te geven. 1000 BTU's is gelijk aan 3412 Watt.

CFK

CFK is de afkorting van een verzameling van moleculen gebaseerd op chloor­fluor­kool­stofver­bindingen en werden tot 1989 gebruikt (zoals Freon R-12, R22, R502) voor onder andere het koelmiddel in airco's maar ook bijvoorbeeld in spuitbussen en piepschuim. Deze cfk's tasten de ozonlaag aan waardoor ozon gedeeltelijk verdwijnt. De ozonlaag bevindt zich in de stratosfeer op zo'n 15 tot 30 km hoogte boven de aarde. Die ozonlaag hebben we op de aarde hard nodig omdat die onder andere het voor de mens gevaarlijke uv-b licht tegenhoudt die huidkanker kan zorgen. Tot eind van de vorige eeuw zijn cfk's in grote getale gebruikt tot men ontdekte dat een verband bestond tussen het gebruik van o.a. cfk's en het afnemen van de ozonlaag. Dat heeft geleid dat op 16 september 1987 het "Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer" kortweg het "Montreal verdrag" door alle landen van de wereld werd geratificeerd en per 1 januari 1989 van kracht is gegaan. Dit verdrag verbiedt (gefaseerd) het gebruik en productie van o.a. cfk's. Oude apparaten waar cfk's in zitten worden bij het einde van hun levensduur ontdaan van deze kwalijke cfk's en bij gespecialiseerde bedrijven vernietigd. Tegenwoordig worden andere koelmiddelen gebruikt die veel minder schadelijk zijn zoals hfk's (waterstof­fluorkoolstof­verbindingen) zoals R134a, R290, R407 en R410a. Hoewel de hfk's veel beter zijn voor de ozonlaag wordt deze nog steeds maar in veel mindere mate aangetast, vandaar dat men blijft zoeken naar betere alternatieven.

Compressor

De compressor heeft twee taken in een airco. Hij perst het in de verdamper verdampte koelmiddel samen waardoor de temperatuur van dit gas flink stijgt (50°C of meer) hierdoor is het gas heter dan de buitenlucht en kan het gas in de condensor zijn warmte afstaan aan de buitenlucht. Door deze drukverhoging wordt automatisch het koelmiddel rondgepompt waardoor het koelmiddel uiteindelijk weer in de condensor terecht komt.

Condensor

De condensor is een onderdeel van een airco die warmte afstaat aan zijn omgeving (buitenlucht). De condensor is een warmtewisselaar waarbij een koelmiddel met een hoge temperatuur (op dat moment als een gas) binnenstroomt. Doordat de buitenlucht koeler is (ook in de zomer) dan het hete koelmiddel zal het gas condenseren in de buizen van de warmtewisselaar. Tijdens die overgang zal warmte worden afgestaan. De leidingen in de warmtewisselaar worden warm en die warmte wordt aan de omgeving (buitenlucht) afgestaan. Het koelmiddel wat na de condensor weer een vloeistof is geworden stroomt vervolgens naar filterdroger.

COP

COP is de afkorting van Coëfficiënt of Performance. Het is een waarde die aangeeft hoe efficiënt een airco kan verwarmen. Hoe hoger de COP waarde hoe energiezuiniger deze verwarming werkt en hoe minder je voor de warmte hoeft te betalen. De COP waarde is sinds 2013 vervangen voor de SCOP waarde waarbij ook de invloed van het seizoen is verwerkt.

EER

EER is de afkorting van Energy Efficiency Ratio. Het is een waarde die aangeeft hoe efficiënt een airco kan koelen. Hoe hoger de EER waarde, hoe minder de airco elektriciteit gebruikt. Sinds 2013 moet volgens Europese richtlijnen airco's voorzien worden van een De COP waarde is sinds 2013 vervangen voor de SEER waarde. Dat is de EER waarde maar dan waarbij de invloed van het seizoen daarin meegenomen is.

Filterdroger

De filterdroger is een onderdeel van een airco en heeft tot taak om het koelmiddel die in de condensor via condensatie weer vloeibaar is geworden te ontdoen van vocht en vervuiling. Hoewel een airco een gesloten systeem is zal altijd wel, in zeer kleine mate, vocht van buiten de leidingen in komen. Dat vocht kan voor ijsvorming zorgen en de doorstroming van het koelmiddel (gedeeltelijk) kunnen blokkeren. Daarnaast zal vocht voor roestvorming zorgen in het systeem. De filterdroger verwijderd ook vuildeeltjes uit het koelmiddel. Deze vuildeeltjes zijn tijdens de productie en installatie de airco gekomen maar ook tijdens het gebruik door slijtage van de compressor. De filterdroger moet om de paar jaar vervangen worden.

Indoor unit

De indoor unit het gedeelte van de split-airco die zich in huis bevindt. Het is feitelijk een warmtewisselaar. Naast de warmtewisselaar heeft de indoor unit een stille ventilator een een opvangbak met afvoer voor het condenswater. Ook heeft de airco een filter die grove stofdeeltjes tegenhoudt die door de eigenaar schoongezogen of gewassen kan worden.

Inverter (technologie)

Traditionele airconditioners hadden in de outdoor unit een compressor die maar twee standen kenden: uit en aan. Hierdoor werkte de pomp niet of op vol vermogen. Airco's met inverter (technologie) hebben een compressor die de compressiekracht aanpast aan de benodigde temperatuur in je kamer. Wanneer je de airco net aan zet zal de compressor op vol vermogen (kunnen) draaien en wordt het gauw koud (of warm) en zodra de kamer op temperatuur gaat de compressor op een laag pitje draaien en kost daardoor weinig geld en maakt ook veel minder geluid. Daarnaast zorgt de inverter er voor dat de temperatuur veel gelijkmatiger blijft.

Koelcapaciteit

Een airco moet net als andere apparaten, bijvoorbeeld een verwarming of een stofzuiger, een prestatie leveren. Die prestatie is het "vermogen" om iets gedaan te krijgen. Dat vermogen wordt uitgedrukt in Watt. Het vermogen en de toepassing daarvoor moeten op elkaar afgestemd zijn. Een klein kamertje kan je verwarmen met een 1000 Watt kacheltje maar geen heel huis. Zo natuurlijk ook bij een airco. Afhankelijk van de te koelen ruimte zal de koelcapaciteit, uitgedrukt in Watt, daar op afgestemd moeten worden. Voor het berekenen van de koelcapaciteit is niet alleen de inhoud van de te koelen ruimte voldoende, ook zal de raamoppervlakte, de isolatiewaarde en dergelijke in ogenschouw genomen moeten worden voor een weloverwogen advies. Maar zoals altijd kan je met de vuistregel een aardige indruk krijgen van de benodigde koelcapaciteit. Noot: vroeger werd voor de verwarming- en koelcapaciteit de term BTU gebruikt maar die is al jaren geleden vervangen door de eenheid "Watt".

Koelmiddel

Koelmiddel is de "stof" die in een airco zorgt voor het warmtetransport (meestal van binnen naar buiten). Een koelmiddel is een vloeistof die bij zeer lage temperaturen verdampt. Deze verdamping is de meest essentiële eigenschap van het koelmiddel en zorgt dat de binnenlucht gekoeld kan worden. Dat verdampen vindt plaats in de verdamper. Vroeger gebruikte airco's koelmiddelen gebaseerd op cfk die de ozonlaag aantasten en sinds het einde van de vorige eeuw worden minder schadelijke koelmiddelen gebruikt. Tegenwoordig worden andere koelmiddelen gebruikt zoals hfk's.

Mono block airco

Een monoblock airco is een airco waarbij alle onderdelen in één apparaat/kast zitten dit in tegenstelling tot de split-unit airco. Doordat alle onderdelen in één kast zitten kan deze ook (relatief) makkelijk verplaatst worden. Vandaar dat dit gebruikt wordt bij mobiele airco's. Het nadeel is van mono-block airco's is dat ze relatief veel geluid maken, het condenswater wat opgevangen wordt in een opvangbakje om de paar uur geleegd worden. Het warmtetransport "naar buiten" gebeurd door het wegblazen van zeer warme lucht die via een dikke slang (vergelijkbaar met die van een wasdroger) die via een raam die op een kier staat uitmond in de buitenlucht. Doordat warme lucht naar buiten wordt geblazen ontstaat een onderdruk in de te koelen kamer waardoor automatisch warme lucht via alle openingen in de kamer/gebouw van buiten weer naar binnen stroomt.

Ontvochtigen

Een airco heeft meestal een aantal standen. Naast verkoelen en verwarmen heeft de airco meestal ook een ontvochtiging stand. In deze stand wordt niet zo zeer de temperatuur verlaagd maar wordt de relatieve luchtvochtigheid sterk beperkt. Dit is handig wanneer de ruimte vrij vochtig is bijvoorbeeld wanneer je daar de was droogt.

Outdoor unit

De outdoor unit bestaat uit vier belangrijke onderdelen. De warmtewisselaar met de ventilator, de compressor en de filterdroger.

SCOP

SCOP is de afkorting van Seasonal Coëfficiënt of Performance. Het is een waarde die aangeeft hoe efficiënt een airco kan verwarmen. In de SCOP waarde is in tegenstelling tot de verouderde COP waarde ook de negatieve invloed van het seizoen (buitentemperatuur) verwerkt. Een airco koelt namelijk bij een lage buitentemperatuur minder goed dan bij een hogere buitentemperatuur. De SCOP waarde is daardoor een meer realistische waarde waarmee airco's beter te vergelijke zijn wat betreft hun werkelijk energieverbruik.

SEER

SEER is de afkorting Seasonal Energy Efficiency Ratio. Het is een waarde die aangeeft hoe efficiënt een airco kan koelen maar in tegenstelling tot de verouderde EER waarde wordt in de SEER waarde ook de (negatieve) invloed van het seizoen in deze waarde verwerkt. Hierdoor zijn airco's beter met elkaar te vergelijken omdat de efficiency niet bij de meest gunstigste omstandigheden wordt gemeten maar in een realistische situatie.

Split-unit airco

Een split-unit airco of kortweg split airco, bestaat uit twee delen, het deel wat zich binnen bevindt, de zogenaamde "indoor unit" en het gedeelte wat zich buiten bevindt de "outdoor unit". Een split airco heeft binnen, op de ventilator na, geen geluid makende onderdelen. Daarom kan (dit is natuurlijk afhankelijk van de kwaliteit) een airco binnen vrijwel geruisloos zijn werk doen. De outdoor unit maakt wel geluid. In de outdoor unit zit namelijk de compressor en is het onderdeel van een airco wat de grootste bijdrage levert aan de geluidsproductie. Tussen de in- en outdoor unit zijn door middel van twee leidingen met elkaar verbonden. In die leidingen stroomt het koelmiddel. Door de splitsing van deze twee delen en door het warmtetransport met het koelmiddel in de leidingen van binnen naar buiten maakt een split airco tot de energiezuinigste koel- (of verwarming)systemen. Dit komt omdat geen lucht verplaatst wordt maar alleen de warmte. Dit in tegenstelling tot een monoblock airco die daarom erg inefficiënt is.

Topkoeling

De term topkoeling wordt gebruikt bij luchtbehandelingssystemen waarbij in warme situaties de lucht "wat" koeler wordt gemaakt. Het is feitelijk een koelinstallatie die ondergedimensioneerd is waardoor alleen de "toppen" van de warmte gehaald kan worden met de gedachte "een beetje koeler is beter dan helemaal geen koeling". Dit is veel bij bedrijven toegepast die geen koeling hadden, wel koeling wilden maar het te kostbaar was om de luchtbehandelingsinstallatie helemaal aan te passen.

Verdamper

De verdamper is een onderdeel bij een airco die de binnenlucht koeler maakt. De verdamper is feitelijk een warmtewisselaar waarbij koelmiddel wat als een vloeistof de verdamper in stroomt zal verdampen, vandaar de naam. Tijdens het verdampen van een koelmiddel zal warmte onttrokken worden uit de omgeving (de warmtewisselaar wordt dus koud). De warmte die opgenomen is uit de binnenlucht wordt op deze wijze overgedragen aan het koelmiddel. Dit koelmiddel wordt daarna via de compressor, naar de condensor gepompt om daar de warmte weer af te kunnen staan. Zie ook het artikel hoe werkt een airco?

Vuistregel capaciteit

In de aircobranche wordt, voor het berekenen van de koelcapaciteit vaak de vuistregel genomen: 30 tot 50 Watt per m3 te koelen ruimte. Een ruimte van 4 x 4 x 2,5 m = 40 m3 heeft dus een koelcapaciteit nodig van 40 x 30 = 1200 Watt tot maximaal 40 x 50 = 2000 Watt.

Warmtewisselaar

Een airco bestaat uit twee warmtewisselaars. Een warmtewisselaar, de naam zegt het al, wisselt warmte uit. Binnen neemt het warmte op en brengt dit over op het koelmiddel en buiten wisselt deze de warmte van het koelmiddel uit naar de buitenlucht. Een warmtewisselaar bestaat uit een aantal dubbelgevouwen koperen buizen die voorzien zijn van metalen lamellen om het contactoppervlak met lucht te vergroten. Daarnaast blaast een ventilator de lucht langs deze lamellen waardoor de uitwisseling van warmte nog effectiever verloopt.


Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

populair

home­